دسترسي سريع

واگذاری فعالیت های بازرسی و نمونه برداری از واحد های تولیدی استان تهران

جهت كسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه نماييد.

اداره کل استاندارد استان تهران در نظر دارد امور مربوط به بازرسی و نمونه برداری از واحد های تولیدی و خدماتی تحت پوشش خود را  در صنایع برق و الکترونیک، مکانیک و فلز شناسی ، خودرو و نیرو محرکه، مهندسی پزشکی و صنایع شیمیایی و پلیمر  در سطح استان تهران به شرکت های بازرسی فنی واجدالشرایط که دارای پروانه تائید صلاحیت معتبر از سازمان ملی استاندارد می باشند واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاع از شرایط شرکت در فراخوان به پورتال اداره کل استاندارد تهران به آدرس  Tehran. Isiri.gov.ir مراجعه و حداکثر 10 روز کاری از تاریخ  آخرین انتشار این آگهی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز ،در پاکت های لاک و مهر شده ، به آدرس تهران پونک، بلوار سردار جنگل، خیابان بهار غربی، میدان استاندارد دبیر خانه اداره کل استاندارد استان تهران اقدام نمایند.
هزینه چاپ اگهی به عهده برگزیدگان فراخوان بوده و اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

فایل های مرتبط:

فراخوان-1.docxفراخوان-1.docx