سه‌شنبه 17 تير 1399   03:29:57
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 16 تير 1399 22:13:00
معرفی استانبيشتر
 
آشنایی با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران
 
استان تهران با وسعتی حدود 2/1 درصد مساحت کشور ، ١٧ درصد جمعیت و حدود ٢٥درصد تولیدات ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است . در بخشهای تولیدی صنعت و ساختمان نیز استان تهران به ترتیب با ٣٧ و ٢٧ درصد بخش قابل توجهی از تولید و سرمایه گذاری کشور را در خود گنجانده است . ضمن آنکه۷ /۲۰ درصد از واحد های تولیدی تحت پوشش مؤسسه استاندارد در استان تهران واقع می باشد . قابل ذکر است٢/١٧ درصداز مجموع پروانه های کاربرد علامت استاندارد معتبر در ایران از این اداره کل صادر گردیده است . اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران یکی از ادارات استانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد که از سال ۱۳۳۹ به نام اداره استاندارد استان مرکز تأسیس و در زمینه اجرای مقررات استاندارد اجباری کالاهای صادراتی شروع به کار نموده . در سال ١٣٤٤ اداره انگ فلزات گرانبها نیز در تهران ایجاد شد . در سال ١٣٥١ با تصویب و اجرای نمودار سازمانی جدید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مدیریت استاندارد منطقه مرکز ایجاد گردید و ادارات اجرای استاندارد مرکز و انگ فلزات گرانبها به همراه اداره اوزان ومقیاسها و آزمایشگاه واردات مرکز زیر نظر مدیریت استاندارد منطقه مرکز قرار گرفت .
در حال حاضر اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران مشتمل بر ادارات :
اداره اجرای استاندارد تولید
اداره اجرای استاندارد خدمات
اداره امور آزمایشگاهها
اداره تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی
اداره بازرسی و نظارت بر امور صادرات و واردات
اداره اوزان و مقیاسها
اداره امور اداری و مالی
و واحدها :
واحد حقوقی
واحد حراست
واحد روابط عمومی
واحد فناوری اطلاعات
واحد آموزش و تدوین استاندارد
.