دسترسي سريع

گزارش تصويري
قطع انشعاب گاز 53 جایگاه CNG در استان تهران مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به بازرسی 166 تجهیز جایگاه‌های CNG ، گفت: از ابتدای بازرسی‌ها در سال جاری،  انشعاب گاز 53 جایگاه پرخطر، قطع شده‌است. به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری در این خصوص تشریح کرد: بازرسی از کلیه جایگاه‌های CNG استان، توسط بازرسان استاندارد به صورت سالیانه انجام شده و در همین راستا، در سال جاری و در مقاطع مختلف، گاز 53 جایگاه که در وضعیت پرخطر قرار داشتنند، تا رسیدن به شرایط مطلوب قطع شد.
وی با اشاره بر تعامل مدیریت منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با این اداره کل در جریان بازرسی‌ها، تأکید کرد: مالک و بهره‌بردار جایگاه CNG، مسئول تأمین ایمنی و الزامات استاندارد جایگاه است و باید در طول دوره بهره‌برداری کلیه الزامات ایمنی را رعایت نماید.
این مقام مسؤول در پایان افزود: در استان تهران، حدود 241 تجهیز جایگاه CNG  فعال وجود دارد؛ که از ابتدای سالجاری تا کنون، از 166 تجهیز جایگاه CNG بازرسی به عمل‌آمده‌است.