دسترسي سريع

فرايند انتخاب واحدهاي توليدي نمونه
1397/11/27 شنبه
 تاریخ شروع و پایان شرکت در فرایند مذکور: از تاریخ 1400/3/17 الی 1400/4/17 و بازه بررسی فرایند یاد شده: از تاریخ 1399/4/1 الی 1400/3/31 )
جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست مراجعه فرمایید
فايلها
شرايط احراز شرکت در فرآيند انتخاب واحد نمونه.pdf 96.915 KB
عوامل ارزيابي فرآيند انتخاب واحد نمونه1400.pdf 147.013 KB