دسترسي سريع

اطلاعيه ها بيشتر

تجدید فراخوان شرکت های بازرسی و نمونه برداری مصنوعات فلزی (طلا)

اداره کل استاندارد استان تهران در نظر دارد امور مربوط به بازرسی و نمونه برداری از واحد های تولیدی مصنوعات فلزی )طلا( در سطح استان تهران را به شرکت های بازرسی کالا واجد شرایط که دارای پروانه تائید صلاحیت معتبر ملی یا استانی می باشند واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاع از شرایط شرکت در فراخوان به پورتال اداره کل استاندارد تهران به آدرس Tehran.isiri.gov.irمراجعه و حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز ،در پاکت های لاک و مهر شده ، به آدرس تهران پونک، بلوار سردار جنگل، خیابان بهار غربی، میدان استاندارد ، اداره استاندارد، اداره اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها اقدام نمایند. هزینه چاپ اگهی به عهده برگزیدگان فراخوان بوده و اداره کل در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل های پیوست مراجعه نمایید
 

فایل های مرتبط:

فراخوان_طلا.pdfفراخوان_طلا.pdf