دسترسي سريع

اطلاعيه ها بيشتر

استقرار میز خدمت

با عنایت به بخشنامه شماره 24452  ریاست جمهوری و دستورالعمل میز خدمت به شماره 153855،ارائه خدمات از طریق میر خدمت مطابق جدول زیر با حضور کارشناسان هر واحد در این اداره کل برقرار می باشد.
 

شنبه اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
یکشنبه اداره اجرای استاندارد
دوشنبه اداره تایید صلاحیت
سه شنبه اداره آموزش
چهارشنبه اداره اجرای خدمات