دسترسي سريع

اطلاعيه ها بيشتر

دوره های آموزشی الزامی جهت تمدید پروانه کارشناس استاندارد

طبق مصوبات جلسه 187 کمیسیون مورخ 1400/07/26 انتخاب کارشناسان استاندارد گذراندن دوره های آموزشی مطابق با فایل  پیوست توسط کارشناسان استاندارد الزامی می باشد.ساعات دوره ها جمعا حداقل 48 ساعت (سالانه 16 ساعت) باید باشد و در صورت گذراندن سایر دوره های غیر، موضوع بلااثر تلقی خواهی شد.بدیهی است از تاریخ اعلام این مصوبه بررسی عناوین دوره ها در تمدید پروانه متقاضیان طبق جدول پیوست انجام خواهد شد

فایل های مرتبط:

report (44).tifreport (44).tif