دسترسي سريع

اطلاعيه ها بيشتر

برگزاری دوره‌های آموزشی جهت استفاده واحدهای تولیدی، شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاههای همکار

مدیران محترم واحدهای تولیدی، شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای همکار
با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند گروه پژوهشی منطقه‌ای گلستان با همکاری پژوهشگاه استاندارد کشور و اداره کل استاندارد استان گلستان در نظر دارد دوره های آموزشی "صحه گذاری روش‌های آزمون"، "کنترل کیفیت آماری" و "کنترل کیفیت داخلی آزمایشگاهها" را از تاریخ 17 الی 28 مهر ماه به صورت مجازی برگزار نماید. هزینه برگزاری هر دوره آموزشی 16 ساعته 1.500.000 ریال می باشد. متقاضیان جهت ثبت نام می توانند با مراجعه به پرتال پژوهشگاه استاندارد به آدرس www.standard.ac.ir قسمت فرم‌های ثبت نام متقاضیان دوره‌های آموزشی آزاد پژوهشگاه استاندارد، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. می‌باشد.اطلاعات و سرفصل‌های دوره‌ها به پیوست موجود می‌باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          اداره آموزش و ترویج

فایل های مرتبط:

اطلاعات_دوره_ها.pdfاطلاعات_دوره_ها.pdf