دسترسي سريع

اخبار اداره كل تهران بيشتر

شهربازی الهیه در شهرستان بهارستان پلمب شد

بازرسان استاندارد، شهربازی الهیه در شهرستان بهارستان را به دلیل عدم اخذ مجوز بهره‌برداری برای تجهیزات خود، با دستور دادستانی این شهرستان  پلمب کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری مدیرکل، با اشاره به اجباری بودن استانداردسازی مراحل ساخت، نصب و بهره‌برداری از تجهیزات تفریحی زمین‌های بازی و شهربازی‌ها، تشریح کرد: تجهیزات شهربازی مذکور توسط کارشناسان این اداره‌کل پلمب شده بود، که پس از فک پلمب غیرقانونی توسط بهره‌بردار مجموعه، پرونده جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع شد.
وی در این خصوص توضیح  داد: شهربازی مذکور علیرغم مکاتبات این اداره‌کل با شهرداری گلستان و اخطار به بهره‌بردار، در خصوص ممنوعیت فعالیت به دلیل عدم اخذ مجوز بهره‌برداری برای تجهیزات بازی خود، با دستور مستقیم دادستان شهرستان بهارستان و با حضور ماموران نیروی انتظامی و نماینده شهرداری گلستان پلمب شد.
دبیر شورای استاندارد استان تهران، با تاکید بر اینکه تمامی مالکان و بهره‌برداران تجهیزات تفریحی باید تصویر مجوز بهره‌برداری معتبر خود را در معرض دید مراجعان قرار دهند، هشدار داد: در صورت عدم اقدام به استانداردسازی تجهیزات خود، علاوه بر پلمب تجهیزات و ممانعت از ادامه فعالیت، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.