دسترسي سريع

بيشتر

اندازه شناسی

تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی

ارزیابی و انطباق خدمات، کالاهای داخلی،صادراتی و وارداتی

تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی

  • اخبار

  • اطلاعيه ها

  • رسانه ها

اخبار اداره كل تهران بيشتر

اطلاعيه ها بيشتر

گزارش تصويري
کمیته علایم 17 دیماه
ابطال و تعلیق 735 پروانه استاندارد
ابطال و تعلیق 735 پروانه استاندارد
قطع انشعاب گاز 53 جایگاه CNG در استان تهران
قطع انشعاب گاز 53 جایگاه CNG در استان تهران

آرشيو فيلم