دسترسي سريع

اقدامات استانداردسازی تهران مستلزم همکاری شهرداری‌‌ها

اولین‌ جلسه سالجاری شورای استاندارد استان با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد و استاندار تهران، عصر امروز، در استانداری تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، در ابتدای جلسه شورای استاندارد استان که با حضور مجازی اکثریت اعضا برگزارشد، مدیرکل استاندارد تهران به ارائه گزارش عملکرد این اداره‌کل، وضعیت استانداردسازی تجهیزات زمین بازی و بدنسازی پارک‌ها و همچنین استانداردسازی آسانسورهای منصوبه در دستگاه‌های دولتی و بیمارستان‌ها پرداخت.
محمودرضا طاهری ادامه داد: ۴هزار مورد بازرسی از زمین‌های بازی پارک‌ها در طی چند سال اخیر انجام‌شده‌است؛ که تاکنون اقدامی برای رفع نقص از سوی شهرداری‌های متولی، نشده‌است و استاندارد تجهیزات بدنسازی پارکی که مشمول استاندارد تشویقی است، در مراحل ساخت، نصب و استفاده، اعمال نمی‌شود.
وی درخصوص مصوبات اجرا نشده جلسه پیشین شورای استاندارد، استانداردسازی جایگاه‌هایcng استان و همچنین مخازن cng دست دوم خودرویی را عنوان کرد و ادامه داد: ۷۶ جایگاه از ۱۸۵ جایگاه cng  در استان، تحت مالکیت شهرداری تهران و سایر شهرستان‌های تابعه استان است، که تاکنون، اقدام شایسته جهت استانداردسازی آن صورت‌نگرفته‌است.
 وی استانداردسازی تجهیزات بازی مهدکودک‌ها را نیز از مصوباتی که اجرایی نشده است، عنوان کرد و افزود: تنها تعداد محدودی از مهدکودک‌ها گزارش جمع‌آوری تجهیزات غیراستاندارد خود را به اداره‌کل ارايه کرده‌اند.
این مقام مسؤول در پایان خواستار دستورات قاطع استاندار تهران، برای اجرای این مصوبات شد.