دسترسي سريع

گزارش تصويري
ابطال پروانه استاندارد گازهای بدون ترموکوپل در استان تهران کارشناسان استاندارد پروانه استاندارد 4 برند اجاق گاز را بدلیل عدم رعایت الزامات استاندارد ابطال کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، در جلسات کمیته علایم این اداره‌کل در ماه گذشته، پروانه استاندارد تولیدات غیراستاندارد 4 واحد تولیدی، ابطال شد، که بدین شرح است: اجاق گاز فردار با رتبه انرژیB  ،اجاق گاز رومیزی توکار با رتبه انرژیA  و اجاق گاز ساده با رتبه انرژی A با نام تجاری آتشگر، اجاق گاز ساده با رتبه انرژی B با نام تجاری MURANO، اجاق گاز ساده با رتبه انرژی A  با نام تجاری لو-فرا ، اجاق گاز ساده با رتبه انرژی B با نام تجاری لمبستر.
بر اساس این گزارش همچنین، در جریان بازرسی بازرسان استاندارد از واحدهای تولیدی، تعداد زیادی فرآورده‌های هود اجاق خوراک پزی، فر برقی با نام تجاری Fidar در شهرستان باغستان، اجاق گاز ساده با نام تجاری  VOLGA( ولگا) در شهرستان دماوند، فر توکار برقی با نام تجاری marvel در منطقه کهریزک و آون توستر با نام تجارتیBetis  در منطقه شهریار، شناسایی و بدلیل نداشتن پروانه استاندارد توقیف و پرونده واحدهای متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
در استان تهران، 59 واحد تولیدی هود اجاق خوراک‌پزی، 29 واحد تولیدی فربرقی و 89 واحد اجاق گاز، از این اداره‌کل پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کرده‌اند.