دسترسي سريع

اطلاعيه ها بيشتر

عدم هیچگونه همکاری و ارتباط سازمان ملی استاندارد با موسسه کیفیت رضوی(طیب)

عطف به گزارشات واصله مبنی بر ذکر نام و استفاده از لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران ، تحت عنوان شبکه همکاران و کارگزاران زیست بوم طیب ، در وبگاه اینترنتی موسسه کیفیت رضوی ، به نشانی http://cms.rqi.ir علیرغم فقدان هرگونه مجوز رسمی و جرم انگاری موضوع، مستندا به تبصره ذیل ماده 525 قانون مجازات اسلامی-اعلام می دارد : سازمان ملی استاندارد ، هیچگونه همکاری با موسسه کیفیت رضوی (طیب) نداشته و فعالیت های موسسه مذکور مورد تایید این سازمان نمی باشد.