دسترسي سريع

بيشتر

شروع طرح ضربتی بازرسی و پلمب شهربازی‌های غیراستاندارد

 مدیرکل استاندارد تهران با اشاره بر لزوم استانداردسازی تجهیزات شهربازی و اخذ مجوز بهره‌برداری توسط بهره‌برداران محترم شهربازی‌ها، از شروع طرح ضربتی بازرسی از تجهیزات شهربازی‌های استان تهران و پلمب تجهیزات بازی غیر استاندارد از اواخر اردیبهشت‌‌ماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد تهران، محمودرضا طاهری در تشریح این خبر افزود: در این طرح که با هدف افزایش ایمنی و استانداردسازی تجهیزات شهربازی آغازشده، کلیه شهربازی‌های استان توسط اکیپ‌های بازرسی مورد ارزیابی قرارگرفته و از فعالیت کلیه تجهیزات فاقد مجوز بهره‌برداری معتبر، جلوگیری بعمل خواهدآمد.
وی با تاکید بر اینکه هرگونه تجهیز بازی برای فعالیت حتما باید مجوز استاندارد داشته‌باشد، تاکید کرد: با ناقضان الزامات استاندارد و بهره‌برداران متخلف برخورد قانونی می‌شود.
این مقام مسؤول همچنین از شهروندان خواست: با توجه به شروع تعطیلات تابستانی و افزایش استفاده از تجهیزات بازی، حتما از بهره‌برداران و اپراتورهای دستگاه‌ها، مجوز استاندارد دستگاه را مطالبه نمایند؛ در غیراینصورت هرگونه خطر احتمالی به عهده بهره‌بردار است.