دسترسي سريع

بيشتر

مراکز آموزشی همکار استاندارد برای آموزش‌های مجازی باید مجوز بگیرند

مدیرکل استاندارد تهران با اشاره بر شیوع بیماری کرونا و ممنوعیت تجمعات، گفت: میسر کردن آموزش‌های مجازی باکیفیت در دستور کار سازمان ملی استاندارد و به تبع آن، این اداره‌کل قرارگرفته‌است.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری در این خصوص تشریح کرد: با توجه به ناگزیری جامعه از استفاده از خدمات الکترونیک و بویژه‌ آموزش‌های مجازی، سازمان ملی استاندارد نیز برنامه‌های خود را با این مهم هماهنگ و با به کارگیری استاندارد ملی ۱۰۰۰۰ و پشتیبانی استاندارد scorm در بستر سامانه مدیریت آموزش الکترونیک (lms)، روش اجرایی تایید مراکز آموزشی همکار متقاضی برگزاری آموزش‌های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داد. 
این مقام مسوول با بیان اینکه ۵۰ مرکز آموزشی در استان تهران، بعنوان همکار استاندارد، فعال‌اند، افزود: تاکنون ۸ مرکز نسبت به ارسال درخواست و مدارک خود اقدام کردند؛ که با بررسی‌های کارشناسان اداره آموزش اداره‌کل استاندارد تهران، یک مرکز در این خصوص تایید صلاحیت‌شده‌است.