دسترسي سريع

گزارش تصويري
آزمایشگاه‌های همکار استاندارد ممیزی می‌شوند مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر فعالیت 294 آزمایشگاه همکار استاندارد در استان تهران، تاکید کرد: عملکرد آزمایشگاه‌های تاییدشده از سوی سازمان ملی استاندارد، بطور مستمر ممیزی و نظارت می‌شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری در تشریح این خبر گفت: کارشناسان اداره تایید صلاحیت این اداره‌کل، از ابتدای سال تاکنون، 110 مورد ممیزی از آزمایشگاه‌های همکار استاندارد انجام داده‌اند. وی ادامه داد: این ممیزی‌ها جهت نظارت دقیق‌تر و مستمر بر فعالیت آن‌ها صورت می‌گیرد.
طاهری بااشاره بر اینکه اخذ پروانۀ تایید صلاحیت از سوی یک آزمایشگاه، انتهای نظارت بر آن نمی‌باشد، افزود: کارشناسان استاندارد بعضا برای کنترل عملکرد آزمایشگاه‌ها، نمونه‌ها را به چند آزمایشگاه‌ها ارسال می‌کنند تا بتوانند ارزیابی دقیقی از نتایج آزمون آن‌ها داشته‌باشند.
این مقام مسؤول در پایان یادآور شد: شرکت‌های بازرسی همکار استاندارد تاییدصلاحیت‌شده و فعال در استان 26 شرکت است که نظارت‌ها بر فعالیت آن‌ها نیز اعمال می‌شود.