دسترسي سريع

برخورد قاطع بادستگاه‌های دولتی دارای آسانسورهای غیراستاندارد

برخورد قاطع بادستگاه‌های دولتی دارای آسانسورهای غیراستاندارد
مدیرکل استاندارد تهران گفت: بادستگاه‌های دولتی و اماکن عمومی دارای آسانسورهای غیراستاندارد که از پیش به آن‌ها اخطار داده‌شده‌بود، برخورد قاطع می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری با اشاره بر مصوبۀ اولین جلسه شورای استاندارد استان در مهرماه سال گذشته، تاکید کرد: در بند 4 صورتجلسه این شورا مصوب شد، با توجه به مکاتبات صورت گرفته با دستگاه‌های اجرایی و مدیران اماکن عمومی، اقدامات لازم در خصوص استانداردسازی و اخذ تاییدیه ایمنی جهت آسانسورهای منصوبه صورت پذیرد، در غیر این صورت، مسؤولیت هرگونه حادثه احتمالی با مدیران مجموعه خواهد بود.
وی تشریح کرد: در این راستا، مکاتباتی با مدیران‌کل دفاتر حوزه نظارت وزارتخانه‌ها، مبنی بر استانداردسازی آسانسورهای دستگاه‌های ذیربطشان، انجام شد و در این مرحله از بازرسی‌ها، با کلیۀ اماکن عمومی و دولتی که اقدامی درخصوص استانداردسازی و رفع نقص آسانسورهای خود نکرده‌ باشند، برخورد قاطع جهت پلمب آسانسورهای غیراستاندارد می‌شود.
این مقام مسئول همچنین درخصوص وضعیت نگران‌کننده آسانسورهای بیمارستان‌ها هشدار داد وافزود: در این خصوص با معاون دادستان و رئیس دادسرای ناحیه 19 مکاتباتی انجام و گزارشی از این موضوع ارائه شد.