دسترسي سريع

انجام 12 هزار مورد نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی و عرضه استان تهران

مدیرکل استاندارد تهران:
انجام 12 هزار مورد نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی و عرضه استان تهران
مدیرکل استاندارد تهران در تشریح اقدامات 10 ماهه این اداره‌گل، در دهه مبارک فجر، گفت: کارشناسان استاندارد در این مدت، 11هزار و 930 مورد نمونه‌برداری از مراکز تولیدی و عرضه( طاها)، انجام داده‌اند.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری همچنین در خصوص انجام آزمون‌های استاندارد که توسط آزمایشگاه‌های همکار استاندارد انجام‌می‌شود، ادامه داد: 11هزار و 428 مورد آزمون بر روی نمونه‌ها صورت‌گرفته‌است.
وی همچنین تاکید کرد: بازرسان استاندارد اعم از کارشناسان اداره‌کل و بازرسان شرکت‌های بازرسی همکار استاندارد، 10هزار و 675 مورد بازرسی، در ده ماه نخست سال انجام دادند. این آمار شامل بازرسی طرح هماهنگ اجرای استاندارد(طاها)، بازرسی فنی از واحد تولیدی، صنایع انرژی‌بر، خدمات و سردخانه می‌شود.
این مقام مسئول در پایان، تعداد شرکت‌های بازرسی همکار استاندارد را که با این اداره‌کل در زمینه‌های مختلف همکاری می‌کنند، حدود 60 شرکت عنوان کرد.