دسترسي سريع

بیش از 1100 پروانه و مجوز استاندارد صادر و تمدید شد

مدیرکل استاندارد تهران در تشریح اقدامات 10 ماهه این اداره‌گل، در دهه مبارک فجر، گفت: کارشناسان استاندارد در این مدت، برای 1155 فرآورده مشمول استاندارد اجباری و تشویقی، پروانه کاربرد علامت استاندارد یا مجوز صادر و یا تمدید کرده‌اند.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری همچنین در خصوص موارد ابطال و تعلیقی که پس از انجام مراحل نمونه‌برداری، آزمون‌های استاندارد و تشکیل جلسات هفتگی کمیتۀ علایم این اداره‌کل صورت گرفت، افزود: در ده ماه گذشته، کارشناسان پروانۀ ( اجباری و تشویقی) 406 فرآورده را بدلیل عدم احراز شرایط و الزامات استاندارد ابطال و پروانۀ 337 فرآورده را نیز تا رفع کامل نواقص، تعلیق کردند.
وی همچنین در خصوص صدور گواهی انطباق برای محصولات دانش‌بنیان نیز توضیح داد: کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره‌کل، برای 11 شرکت و 11 فرآورده گواهی انطباق محصول دانش‌بنیان صادر کرده‌اند.