دسترسي سريع

اخبار

1399/4/31 سه‌شنبه
تشکیل جلسه مجازی کمیتۀ آموزش و تحقیقات اداره‌کل استاندارد تهران
کمیتۀ آموزش و تحقیقات اداره‌کل استاندارد تهران، با حضور مهناز مقتدر،معاون استانداردسازی و آموزش،نسرین کامیاب، وحید ابراهیمی، رییس اداره آموزش و ترویج، رئیس کمیته مذکور و تعدادی از مدیران مراکز آموزشی همکار، بصورت مجازی تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، در اولین جلسۀ کمیتۀ آموزش و تحقیقات این اداره‌کل در سال 99 ، ضمن تشریح اهداف و وظایف کمیته توسط رییس کمیته، ساختار گاهنامۀ الکترونیکی مورد نظر اداره‌کل و ارایه مطالب و مقالات جهت انتشار در اولین شماره گاهنامه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه پیشنهادات خود را مطرح نمودند. 

برگزاری اولین وبینار آموزشی با موضوع نقش استاندارد در بحران کرونا، برای آموزش مدیران کنترل‌کیفیت، از دیگر موضوعات مطروح‌شده در این جلسه بود .

همچنین در این جلسۀ مجازی مقرر شد، تا دو هفته آینده مطالب مرتبط با حوزه آموزش از جمله روندهای آموزش در سال 2020، روش‌ها و ابزارهای نوین آموزش برای توانمندسازی نیروی انسانی و همچنین مخازن تحت فشار، توسط اعضا برای انتشار اولین شماره گاهنامه تهیه و تدوین گردد .


 

نسخه قابل چاپ
بيشتر