دسترسي سريع

اخبار

1399/5/4 شنبههشدار مدیرکل استاندارد تهران:
کپسول‌های اکسیژن طبی هر5سال باید بازرسی و آزمون دوره‌ای شوند
مدیرکل استاندارد تهران با تاکید بر عدم استفاده از سیلندرهای غیراستاندارد و ناایمن به دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی- درمانی ، هشدار داد: کپسول‌های اکسیژن استاندارد هم باید هر 5سال یکبار بازرسی و آزمون دوره‌ای شود.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری با اشاره بر اینکه این موضوع طی نامه‌ای به اطلاع روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران رسیده‌است، توضیح داد: طبق الزامات استاندارد اجباری ملی ایران( شماره 6792)، کپسول‌ها و سیلندرهای نگهداری گاز اکسیژن طبی بدون درز و قابل حمل، مستلزم بازرسی و انجام آزمون‌های ادواری منظم( هر5سال یکبار) هستند.

وی ادامه داد: از آنجا که این کپسول‌ها سیکل‌های شارژ و تخلیه را تحت فشارهای کاری بالا بصورت مکرر طی می‌کنند و در شرایط حمل و نقل و غیره نیز امکان بروز خطر و آسیب برای آنها وجود دارد، در جریان بازرسی و آزمون‌های دوره‌ای، کپسول‌های ناایمن با رعایت جوانب استاندارد از چرخۀ مصرف خارج می‌شوند تا از سوانح و حوادث جبران‌ناپذیر پیشگیری شود.
طاهری با یادآوری اینکه طبق موازین استاندارد، ارائه هر سیلندر برای بازرسی دوره‌ای به آزمایشگاه تائید صلاحیت‌شده از مسئولیت‌های مالک یا استفاده‌کننده از سیلندر است، افزود: بهره‌برداران باید از طریق شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، اقدام به بازرسی و آزمون ادواری نمایند و استفاده از سیلندرهای فاقد نشانه‌گذاری، فاقد مشخصات خوانا و معتبر بازرسی و آزمون بر روی بدنه، فاقد رنگ‌آمیزی مناسب و منطبق با استاندارد و سیلندرهای دارای عیوب ظاهری ( از قبیل تورفتگی، خوردگی و شیار) ممنوع و خطرآفرین است.


 

نسخه قابل چاپ
بيشتر