منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
ایکون چپ
جستجو
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
ارتباط با کارشناسان اداره کل
تلفن های اداره کل: ساختمان شماره یک و دو:     49983000-021      
                        
معاونت ارزیابی‌ انطباق
1- اداره نظارت بر اجرای استاندارد
رییس اداره  نظارت بر اجرای استاندارد: ‌آقای زمانی  (داخلی: 200)
کارشناس مسئول ساختمانی و معدنی : خانم حقوقی فرد (داخلی: 225)
کارشناس مسئول غذایی و فرآورده های کشاورزی‌: آقای کریمی (‌داخلی: 208)
کارشناس شیمی و پلیمر‌: آقای  کریمی  (داخلی: 221)
کارشناس برق و مهندسی پزشکی: خانم امینی (‌داخلی: 201)
کارشناس مکانیک خودرو: آقای دانشمند (داخلی: 210)
کارشناس مسئول سلولزی و بسته بندی‌: آقای مسعود‌نیا (‌داخلی: 215)
  2- اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها
رییس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها: خانم فرزان  (داخلی: 321)
کارشناس اوزان و مقیاسها‌: ‌آقای پور‌موحدی (داخلی: 323)
  3- اداره امور آزمایشگاه ها
رییس اداره امور آزمایشگاه‌: خانم کریمی (داخلی: 600)
کارشناس مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی‌: خانم صمیعی داخلی: 603 )
کارشناس مسئول آزمایشگاه غذایی‌: ‌خانم فخیره ‌داخلی: 605‌)
کارشناس مسئول آزمایشگاه شیمیایی‌: خانم  فاطمی ابهری2 (داخلی: 610‌)
  4- اداره تایید صلاحیت  و سیستم های کیفیت
رییس اداره تایید صلاحیت : آقای زحمتکش (داخلی‌: 155)
کارشناس اداره تایید صلاحیت : خانم شهریوری (داخلی‌: 154)
نماینده پژوهشکده سیستم های کیفیت و بازرسی: خانم حسنی (داخلی‌: ‌153)
انجمن مدیران کنترل کیفیت استان تهران:  
  5- اداره ارزیابی  کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
رییس اداره صادرات و واردات: خانم عادل زاده   (داخلی: 141)
کارشناس واردات و صادرات: آقای مشکین فام   (داخلی: 143)
کارشناس حذف بازرسی: خانم  نادری (داخلی: 144)
مسئول نمایندگی استاندارد در گمرک امانات پستی: آقای لشگریان
رئیس اداره استاندارد در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره): آقای فتحی
6- اداره  آسانسور و پله برقي
رييس اداره آسانسور و پله برقي: آقاي موسوي
كارشناس اداره آسانسور و پله برقي: خانم غلامي
معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی
رییس اداره توسعه منابع انسانی: خانم علیزاده میلانو (داخلی: 455)
رییس اداره مالی: خانم مافی شیراز (داخلی: 445)
کارشناس امور درآمد: ‌خانم سوهانی (داخلی: 442)
  معاونت گمرکی
سرپرست اداره استاندارد شهرستان شهریار: خانم کیانفر
کارشناس اداره استاندارد شهرستان شهریار: آقای گودرزی
رییس اداره استاندارد در گمرک غرب تهران: خانم قاسم زاده
  معاونت استانداردسازی و آموزش
رییس اداره آموزش و ترویج‌: ‌ خانم کامیاب (داخلی: 315)
کارشناس آموزش‌: ‌ خانم مددخواه (داخلی: 420)
رییس اداره هماهنگی امور تدوین‌: ‌خانم سروری (داخلی: 313)
کارشناس اداره هماهنگی امور تدوین‌‌: ‌خانم طباطبایی (داخلی: 312)
  حراست
رییس  اداره حراست: ‌ آقای خالویی (داخلی: ‌433)
کارشناس اداره حراست : ‌ خانم طهماسبی (داخلی: ‌434)
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: ‌ خانم تقی زاده (داخلی: ‌705‌)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم مرادی (‌داخلی: 620)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم قاضی (داخلی: 709)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم یارمحمدی (داخلی: 706)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: آقای دهقانی (داخلی: 708)
                                                                                                                    
 
 
1