يكشنبه 19 مرداد 1399   15:13:21
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
يكشنبه 19 مرداد 1399 14:31:18
بيشتر
مدیر کل: جناب آقای دکتر طاهری m.taheri@tehranstandard.ir
معاون ارزیابی انطباق: آقای شفیعی گل h.shafieegol@tehranstandard.com شماره تلفن داخلی: 999
معاون استاندارد سازی و آموزش: خانم مقتدر m.moghtader@tehranstandard.ir شماره تلفن داخلی: 311
رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای زمانی a.zamani@tehranstandard.ir شماره تلفن داخلی: 222
رییس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت: آقای زحمتکش m.zahmatkesh@tehranstandard.ir شماره تلفن داخلی: 155
رییس اداره صادرات و واردات: خانم عادل زاده s.adelzadeh@tehranstandard.ir شماره تلفن داخلی: 141
رییس اداره تدوین و برنامه ریزی: خانم سروری f.sarvari@tehranstandard.ir شماره تلفن داخلی: 313
رییس اداره اجرای خدمات: خانم فرزان m.farzan@tehranstandard.ir شماره تلفن داخلی: 321
رییس اداره آموزش و ترویج: خانم کامیاب n.kamyab@tehranstandard.ir شماره تلفن داخلی: 315
رییس اداره آمور آزمایشگاهها: خانم کریمی m.karimi@tehranstandard.ir شماره تلفن داخلی: 600
رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم تقی زاده nsm.taghizadeh@tehransatandard.ir شماره تلفن داخلی: 705
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.