1395/7/27 سه‌شنبه
چهارشنبه 5 آذر 1399   17:56:18
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 5 آذر 1399 15:01:58

1397/4/16 شنبه
 
                             برای دانلود فهرست خدمات الکترونیک مصوب کمیته دولت الکترونیک سازمان ملی استاندارد اینجا کلیک نمایید.

               فهرست خدمات ارائه شده

عنوان خدمت شرح خدمت عنوان زیر خدمت ها آدرس URL
تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استاندارد های بین المللی انجام فرایند درخواست تدوین، بررسی، کمیته برنامه  ریزی، قرارداد، انجام تدوین، بررسی، کمیته ملی و اطلاع 1- تدوین استانداردهای ملی
2- 
 مشارکت در تدوین استانداردهای
بین المللی
ison.isiri.gov.ir
csisd.isiri.gov.ir
تایید صلاحیت اشخاص
حقیقی و حقوقی
انجام فرایند درخواست، رسیدگی اولیه، تکمیل مدارک، رسیدگی دوم، ارجاع برای ارزیابی، ثبت اقدامات ارزیابی و صدور، گواهی تایید صلاحیت بخش خصوصی 1- تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار
2- تایید صلاحیت شرکت های بازرسی 
3- 
   تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
naci.isiri.gov.ir
karshenasan.isiri.gov.ir
isom.isiri.gov.ir
نظارت بر کیفیت ارائه
خدمت و تولید کالا
ثبت درخواست اولیه، برنامه ریزی فعالیت های نظارتی، ثبت نتایج نمونه برداری و آزمون، ثبت نتایج بازرسی، صدور، تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد 1- نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل 
2- 
 نظارت بر کیفیت خدمات مشمول
استاندارد
isom.isiri.gov.ir
isad.isiri.gov.ir
lift.isiri.gov.ir
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق
با استانداردهای ملی
و بین المللی
 
فرایند دریافت دریافت درخواست ارزیابی از گمرک، ارزیابی اسنادی، تعیین نوع ارزیابی، انجام فرایند بازرسی توسط شرکت های مجاز، انجام فرایند های آزمون در آزمایشگاههای مجاز، صدور گواهی coc ، ارسال اطلاعات به گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1- فرایند صدور مجوز کالاهای صادراتی  و وارداتی مشمول استاندارد اجباری  (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی ووارداتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی)
2- ارزیابی و اعلام ماهیت کالا  وارده/صادره (تعیین ماهیت کالای اظهار شده) 
coc.isiri.gov.ir
epl.iricae.ir
ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی ثبت درخواست بازرسی، برنامه ریزی نظارت، انجام فرایند نظارت، صدور گواهی صحت عملکرد، برنامه ریزی بازرسی ادواری و مدیریت عملکرد شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای همکار 1- نظارت بر عملکرد وسایل توزین
    سنگین (باسکول همکف جاده ای)
2- آزمون نازل های سوخت مایع
 3- نظارت عملکرد وسایل توزین سبک
nmci.isiri.gov.ir
 
 
بيشتر
1395/8/8 شنبه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.