يكشنبه 19 مرداد 1399   15:38:16
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
يكشنبه 19 مرداد 1399 14:31:18
بيشتر
ارتباط با کارشناسان اداره کل
تلفن های اداره کل: ساختمان شماره یک و دو:     49983000-021      
                        
معاونت ارزیابی‌ انطباق
1- اداره نظارت بر اجرای استاندارد
رییس اداره  نظارت بر اجرای استاندارد: ‌آقای زمانی  (داخلی: 200)
کارشناس مسئول ساختمانی و معدنی : خانم حقوقی فرد (داخلی: 225)
کارشناس مسئول غذایی و فرآورده های کشاورزی‌: آقای کریمی (‌داخلی: 208)
کارشناس شیمی و پلیمر‌: آقای  کریمی  (داخلی: 221)
کارشناس برق و مهندسی پزشکی: خانم امینی (‌داخلی: 201)
کارشناس مکانیک خودرو: آقای دانشمند (داخلی: 210)
کارشناس مسئول سلولزی و بسته بندی‌: آقای مسعود‌نیا (‌داخلی: 215)
  2- اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها
رییس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها: خانم فرزان  (داخلی: 321)
کارشناس اوزان و مقیاسها‌: ‌آقای پور‌موحدی (داخلی: 323)
  3- اداره امور آزمایشگاه ها
رییس اداره امور آزمایشگاه‌: خانم کریمی (داخلی: 600)
کارشناس مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی‌: خانم صمیعی داخلی: 603 )
کارشناس مسئول آزمایشگاه غذایی‌: ‌خانم فخیره ‌داخلی: 605‌)
کارشناس مسئول آزمایشگاه شیمیایی‌: خانم  فاطمی ابهری2 (داخلی: 610‌)
  4- اداره تایید صلاحیت  و سیستم های کیفیت
رییس اداره تایید صلاحیت : آقای زحمتکش (داخلی‌: 155)
کارشناس اداره تایید صلاحیت : خانم شهریوری (داخلی‌: 154)
نماینده پژوهشکده سیستم های کیفیت و بازرسی: خانم حسنی (داخلی‌: ‌153)
انجمن مدیران کنترل کیفیت استان تهران:  
  5- اداره ارزیابی  کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
رییس اداره صادرات و واردات: خانم عادل زاده   (داخلی: 141)
کارشناس واردات و صادرات: آقای مشکین فام   (داخلی: 143)
کارشناس حذف بازرسی: خانم  نادری (داخلی: 144)
مسئول نمایندگی استاندارد در گمرک امانات پستی: آقای لشگریان
رئیس اداره استاندارد در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره): آقای فتحی
6- اداره  آسانسور و پله برقي
رييس اداره آسانسور و پله برقي: آقاي موسوي
كارشناس اداره آسانسور و پله برقي: خانم غلامي
معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی
رییس اداره توسعه منابع انسانی: خانم علیزاده میلانو (داخلی: 455)
رییس اداره مالی: خانم مافی شیراز (داخلی: 445)
کارشناس امور درآمد: ‌خانم سوهانی (داخلی: 442)
  معاونت گمرکی
سرپرست اداره استاندارد شهرستان شهریار: خانم کیانفر
کارشناس اداره استاندارد شهرستان شهریار: آقای گودرزی
رییس اداره استاندارد در گمرک غرب تهران: خانم قاسم زاده
  معاونت استانداردسازی و آموزش
رییس اداره آموزش و ترویج‌: ‌ خانم کامیاب (داخلی: 315)
کارشناس آموزش‌: ‌ خانم مددخواه (داخلی: 420)
رییس اداره هماهنگی امور تدوین‌: ‌خانم سروری (داخلی: 313)
کارشناس اداره هماهنگی امور تدوین‌‌: ‌خانم طباطبایی (داخلی: 312)
  حراست
رییس  اداره حراست: ‌ آقای خالویی (داخلی: ‌433)
کارشناس اداره حراست : ‌ خانم طهماسبی (داخلی: ‌434)
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: ‌ خانم تقی زاده (داخلی: ‌705‌)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم مرادی (‌داخلی: 620)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم قاضی (داخلی: 709)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم یارمحمدی (داخلی: 706)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: آقای دهقانی (داخلی: 708)
                                                                                                                    
 
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.