جمعه 13 تير 1399   03:02:35
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 12 تير 1399 13:35:38
بيشتر
مدیر کل: جناب آقای دکتر محمودرضا طاهری
تلفن: 49983000  داخلی:

معاون ارزیابی انطباق:
آقاي شفيعي گل


تلفن: 49983000 

داخلی:

معاون مالی و اداری:

 

  تلفن: 49983000    

داخلی:

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد: آقای زمانی

 

تلفن: 49983000

داخلی:222 

رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت: آقای زحمتکش

 

تلفن: 49983000

داخلی: 155

رئیس اداره صادرات و واردات:خانم عادل زاده

 

تلفن: 49983000

داخلی: 141

رئیس اداره تدوین و برنامه ریزی: خانم سروری

 

تلفن: 49983000

داخلی: 313

رئیس اداره آموزش و ترویج: خانم کامیاب

 

تلفن: 49983000

داخلی: 315

سرپرست اداره روابط عمومی: خانم علیمحمدی

 

تلفن: 49983000

داخلی: 523

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها:خانم کریمی

 

تلفن: 49983000

داخلی: 600

رئیس اداره مربوط به طرح طاها: خانم حقوقی فرد

 

تلفن: 49983000

داخلی:
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم تقی زاده تلفن: 49983000 داخلی:


 
.