شنبه 16 فروردين 1399   21:06:02
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 16 فروردين 1399 20:25:08
بيشتر
آزمایشگاه شیمی مجهز به انواع تجهیزات و دستگاههای مورد نیازجهت انجام آزمونهای شیمیایی بر روی انواع روغنها و شوینده ها و... مطابق با استاندارد، می باشد.


 
.