جمعه 13 تير 1399   03:17:30
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 12 تير 1399 13:35:38
 

آدرس ساختمان شماره یک و دو:  تهران، پونک، بلوار سردار جنگل، انتهای خیابان بهار غربی، میدان استاندارد، ساختمان استاندارد، کدپستی 1476845711


 
شماره تلفن ساختمان شماره یک و دو: 49983000-021

 

 
  شماره تلفن چهار رقمی: ( خط خدماتی 1517 قابل شماره گیری در استان تهران)

 آدرس پست الکترونیکی: tehran@isiri.gov.ir
 

.