دسترسي سريع

نقشه سايت جديد99
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال تهرانزیرپورتال تهران
Collapse ساختار اداره کلساختار اداره کل
Expand معرفیمعرفی
Expand مدیر کل اداره استانمدیر کل اداره استان
نمودار سازمانی
سوالات متدوال1
سوالات متداول
Collapse خدمات و فعالیتهای اداره کلخدمات و فعالیتهای اداره کل
انتخاب واحد نمونه دارای پروانه
مسئولين کنترل کيفيت
آموزش
Collapse آزمایشگاه همکار جديدآزمایشگاه همکار جديد
مدارک مورد نياز آزمايشگاه همکار
فرمهاي مورد نياز
تست
اخبار و رسانه ها
دبيرخانه واحدهاي نمونه
نقشه سایت
تست
معرفی کارشناسان
گزارش های سالانه
ارتباط با حوزه های مختلف اداره کل
كرونا را شكست مي دهيم
فرم هاي واحد اندازه شناسي، اوزان و مقياس ها
نقشه سايت جديد99
تست ش
خدمات الکترونیکی
شناسه خدمت
ثبت نام در تارنما (ورود اطلاعات شخصی)
مشاهده پروفایل شخصی
دفاتر پیشخوان
ليست فرم نظر سنجي خدمات
بیانیه توافق سطح خدمت
مناقصه و مزایده
تست آذر ماه
پروفایل شخصی
سامانه ها
آدرس و تلفن و پست الکترونیک
Collapse آزمایشگاهآزمایشگاه
میکروبیولوژی
شیمیایی
غذایی و کشاورزی
خروج از دسترس در تارنما
فرم های نظارت بر اجرای استاندارد
فرم های واحد تایید صلاحیت
فرم های واحد صادرات و واردات
مراحل دریافت پروانه علامت استاندارد
Collapse فرآیندها و نمودارهای گردش کارفرآیندها و نمودارهای گردش کار
روش اجرایی صدور مجوز بهره برداری از تجهیزات تفریحی
روش اجرایی صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
روش اجرایی تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد
فرآیند تدوین استاندارد
روش اجرایی صدور پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
روش اجرایی صدور پروانه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی و نمونه برداری
نمودار گردش کار کار ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی
روش اجرای درخواست محصول و خرید
روش اجرایی صدور گواهی تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
روش اجرایی صدور تایید ایمنی و عملکرد آسانسور
نمودار گردش کار ارزیابی کالاهای صادراتی
روش اجرای بررسی محموله های صادراتی فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد
نمودار گردش کار صدور مجوز حذف بازرسی در مبداء
دریافت فرم ها
سامانه ها
انتخاب آزمایشگاه همکار نمونه
منشور اخلاقی
شرکت های بازرسی استان
چارت سازمانی
ارتباط با معاونين و روساي اداره كل
ارتباط با کارشناسان اداره کل
تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
Collapse میز خدمتمیز خدمت
شناسنامه خدمت
زیر خدمت تدوین
زیر خدمات تایید صلاحیت
زیر خدمت اجرا
نتایج نظرسنجی خدمات
زیر خدمت صادرات
زیر خدمت اوزان
ثبت استاندارد کارخانه ای
فهرست خدمات ارائه شده
فرم های مربوط به آزمایشگاه همکار
خدمات سازمان
فرم های واحد آسانسور و پله برقی
فرم های واحد تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان
دستورالعمل
انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه
رشته های تحصیلی مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
فرم های واحد نظارت بر اجرای استاندارد
فرایند صدور پروانه استاندارد
فرم های تایید صلاحیت
حضور کارشناسان اجرا
شرح وظایف
راهنمای اتوماسیون
واحد حراست
تعرفه و مجوز کارمزد صدور و تمدید پروانه
ارتباط مستقیم با مدیران اداره کل
فرآیند اجرای آموزش کارکنان سازمان
اسامی شرکتهای بازرسی استان تهران
استانداردهای کاربردی-
نقشه سایت.
انتخاب واحدهای نمونه دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد
شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای همکار مجاز
بیانیه حریم خصوصی
راهبرد مشارکت الکترونیکی
سامانه پیامکی 10001517
راه های تماس با ما
گزارش عملکرد دستگاه
آیین نامه
مراکز آموزشی تایید شده
استعلام الکترونیکی
اتوماسیون اداری و راهنما
ملاقات مردمي مدير كل
صفحه جدید98
صفحه جدید
فرم نظر سنجي خدمات
Collapse صفحه جدید اصلي- تهران- تير 99صفحه جدید اصلي- تهران- تير 99
قالب داخلي- چند سطري تهران - تير99
معرفی مدیر کل
منشور اخلاقی
تاريخچه اداره كل