دسترسي سريع

اندازه شناسی

تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی

ارزیابی و انطباق خدمات، کالاهای داخلی،صادراتی و وارداتی

تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی

  • اخبار

  • اطلاعيه ها

  • رسانه ها

اخبار اداره كل تهران

اطلاعيه ها

گزارش تصويري
گاهنامه شماره 42
گاهنامه شماره 41
هفته بسیج گرامی باد
بازدید و تقدیر مدیرکل استاندارد از سه شرکت نمونۀ ملی
بازدید و تقدیر مدیرکل استاندارد از سه شرکت نمونۀ ملی

آرشيو فيلم