اخبار
استاندارد
استاندارد
توقیف هواکش‌های خانگی غیراستاندارد در تهران بازرسان استاندارد در جریان بازرسی‌های خود از واحدهای صنفی تهران، 250 هواکش خانگی و صنعتی غیراستاندارد را توقیف کردند. به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، در این گشت مشترک که با حضور بازرسان استاندارد و نماینده آزمایشگاه سازمان پژوهش‌های عملی و صنعتی ایران، انجام شد، برندهای غیراستاندارد هواکش خانگی  MHNP NEGIN و پارس خزر فن، و هواکش صنعتی Techno Pars  شناسایی و توقیف شد.
افشین زمانی، رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد کالای این اداره ‌کل تشریح کرد: هواکش خانگی به شماره استاندارد ملی 1-1562 و 80-2-1562 و 10634و فن‌های صنعتی به شماره استاندارد ملی‌ 8464 و a-8464 ، مشمول استاندارد اجباری است و در حال حاضر 10 واحد تولیدی دارای مجوز در استان تهران، تولیدکننده انواع هواکش می‌باشند.