اخبار
خبر
خبر
مدیر‌کل استاندارد تهران: کمیتۀ فنی متناظر مدیریت سازمان‌ مراقبت از سلامتی تاسیس شد کمیته فنی متناظر با ISOI/TC304 با عنوان مدیریت سازمان مراقبت از سلامتی، با حضور مدیرکل استاندارد قم، اساتید و متخصصان حوزه بهداشت و سلامت، در اداره‌کل استاندارد استان تهران برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، فریده سروری، رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استانداردهای این اداره‌کل، در تشریح این خبر گفت: این کمیته، هشتمین کمیتۀ تاسیس شده از سال 93 تاکنون، در این اداره‌کل است؛ که در انتخابات اعضای هیئت رئیسۀ آن، علیرضا طلوع کوروشی به عنوان دبیر، مهدی جعفری به عنوان رئیس و انیسه ناوند به عنوان نایب رئیس معرفی شدند.
در این نشست، الهام قاسمی و حمیده نیک‌بین از دفتر مطالعات تطبیقی سازمان، اهداف تاسیس کمیته‌های فنی متناظر، نحوه مشارکت ایران در فعالیت‌های بین‌المللی استانداردسازی و نیز ت ساختار این کمیته را تشریح کردند.