دسترسي سريع

فراخوان

1397/11/3 چهارشنبه
طرح پژوهشی: بررسی و پایش فلزات سنگین سرب، کادمیوم و جیوه در شیر پاستوریزه استان تهران
جهت اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه نمایید.
اداره کل استاندارد تهران در نظر دارد انجام طرح پژوهشی با عنوان " بررسی و پایش فلزات سنگین سرب، کادمیوم و جیوه در شیرپاستوریزه استان تهران " را به مراکز آموزشی و فناوری شامل: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و موسسات پژوهش فناوری واگذار نماید. لذا خواهشمند است در صورت تمایل فرم پروپوزال پیوست را تا تاریخ 10/11/97 تکمیل و به آدرس الکترونیکیtehran@isiri.gov.ir 
 

بيشتر