دسترسي سريع

اطلاعیه ها

1398/9/25 دوشنبه
استفاده ازواژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تدوين استانداردهاي ملي

احتراماً با توجه به لزوم آشنایی با واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استفاده از این واژه‌ها در تدوین استانداردهای ملی و نیز ایجاد هماهنگی در حوزه‌های مختلف برای استفاده از واژه‌های یکسان، فایل در بر گيرنده مجموعه فرهنگ هزار واژه برای اطلاع و بهره‌گیری در فايل ذيل قرار داده شده است.
                                        
 
فايل هاي مربوطه :
vajehaye mosavab (1-15)-98-4-1.xlsx5.41 MB

بيشتر