دوشنبه 29 مهر 1398   05:56:55
فرم تعهد پذیرش و تعهد شرایط تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق (جدید)
فراخوان بانک کارشناسان مركز ملي تائيد صلاحيت ايران (جدید)
اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
روز جهــــــانی تایید صلاحیت
تغییر ویرایش مدارک الزامی IAF
افزایش دامنه شمول فعالیت تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده در سطح بین الملل
انتقال گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم مدیریت انرژی
تعیین زمان گذار از نسخه قدیمی استاندارد 17025 (ویرایش 2005) به نسخه جدید (ویرایش 2017)
اطلاعیه شماره 2 آزمایشگاه - آزمون مهارت
اطلاعیه - آزمایشگاه (آزمون - کالیبراسیون)
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در بازتاب و دریافت پرسش های مکرر در خصوص گروه آفتاب ، موسسه پیشگامان صنعت و تجارت و شرکت توف اینترنشنال طی این اطلاعیه هشدار داد :
اطلاعیه‌‌ی شماره‌‌ (2)
فراخـــوان بانک کارشناسان مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
اظلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با طرح هاي تاييد صلاحيت نهادهاي بازرسي انرژي
اطلاعیه سازمان ملی استاندارد ایران(مرکز ملی تایید صلاحیت ایران)
اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص برنامه های تایید صلاحیت نهادهای بازرسی
اطلاعیه سازمان ملی استاندارد (مرکز ملی تایید صلاحیت)
اطلاعیه مرکز ملی تائید صلاحیت ایران در خصوص نهاد های گواهی کننده سیستم مدیریت
اطلاعیه انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق نمونه
هشدار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در مورد تبلیغات نامتعارف برگزاری همایش ها و کنگره ها
1 2