منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
ایکون چپ
جستجو
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
ارتباط با کارشناسان اداره کل
تلفن های اداره کل: ساختمان شماره یک: 6- 44404203 -021 فکس‌ 44435090-021
                          ساختمان شماره دو: 2- 44416901 -021  فکس 44416900-021
معاونت ارزیابی‌ انطباق
1- اداره نظارت بر اجرای استاندارد
رییس اداره  نظارت بر اجرای استاندارد: ‌آقای زمانی  تلفن:6-44404203 (داخلی: 2008)
کارشناس مسئول ساختمانی و معدنی : خانم حقوقی فرد تلفن:6-44404203 (داخلی: 2029‌)
کارشناس مسئول غذایی و فرآورده های کشاورزی‌: آقای کریمی تلفن:6-44404203 (‌داخلی: 2052‌)
کارشناس شیمی و پلیمر‌: آقای  کریمی  تلفن:6-44404203 (داخلی: 2011‌)
کارشناس برق و مهندسی پزشکی: خانم امینی تلفن:6-44404203 (‌داخلی: 2046)
کارشناس مکانیک خودرو: آقای دانشمند تلفن:6-44404203 (داخلی: 2047)
کارشناس مسئول سلولزی و بسته بندی‌: آقای مسعود‌نیا تلفن:6-44404203 (‌داخلی: 2032)
  2- اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها
رییس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها: خانم فرزان  تلفن:2-44416901 (داخلی: 1388)
کارشناس اوزان و مقیاسها‌: ‌آقای پور‌موحدی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1032‌)
  3- اداره امور آزمایشگاه ها
رییس اداره امور آزمایشگاه‌: خانم کریمی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1278‌)
کارشناس مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی‌: خانم صمیعی تلفن:2-44416901 داخلی: 1271 )
کارشناس مسئول آزمایشگاه غذایی‌: ‌خانم فخیره تلفن:2-44416901 ‌داخلی: 1167‌)
کارشناس مسئول آزمایشگاه شیمیایی‌: خانم  فاطمی ابهری2 تلفن:2-44416901 (داخلی: 1169‌)
  4- اداره تایید صلاحیت  و سیستم های کیفیت
رییس اداره تایید صلاحیت : آقای زحمتکش تلفن:2-44416901 (داخلی‌: 1279‌)
کارشناس اداره تایید صلاحیت : خانم شهریوری تلفن:2-44416901 (داخلی‌: 1276‌)
نماینده پژوهشکده سیستم های کیفیت و بازرسی: خانم حسنی تلفن:2-44416901 (داخلی‌: ‌1263‌)
انجمن مدیران کنترل کیفیت استان تهران:   تلفن:44487406
  5- اداره ارزیابی  کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
رییس اداره صادرات و واردات: خانم عادل زاده   تلفن:2-44416901 (داخلی: 1057)
کارشناس واردات و صادرات: آقای مشکین فام   تلفن:2-44416901 (داخلی: 1055)
کارشناس حذف بازرسی: خانم  نادری تلفن:2-44416901 (داخلی: 1039)
مسئول نمایندگی استاندارد در گمرک امانات پستی: آقای لشگریان تلفن: 66485867
رئیس اداره استاندارد در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره): آقای فتحی تلفن: 44666932
معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی
رییس اداره توسعه منابع انسانی: خانم علیزاده میلانو تلفن:6-44404203 (داخلی: 2064)
رییس اداره مالی: خانم مافی شیراز تلفن:6-44404203 (داخلی: 2016)
کارشناس امور درآمد: ‌خانم سوهانی تلفن:6-44404203 (داخلی: 2065‌)
  معاونت گمرکی
سرپرست اداره استاندارد شهرستان شهریار: خانم کیانفر تلفن: 66279578
کارشناس اداره استاندارد شهرستان شهریار: آقای گودرزی تلفن: 66278245 (داخلی: 3001‌)
رییس اداره استاندارد در گمرک غرب تهران: خانم قاسم زاده تلفن: 66183921
  معاونت استانداردسازی و آموزش
رییس اداره آموزش و ترویج‌: ‌ خانم کامیاب تلفن:2-44416901 (داخلی: 1052‌)
کارشناس آموزش‌: ‌ خانم مددخواه تلفن:2-44416901 (داخلی: 1058)
رییس اداره هماهنگی امور تدوین‌: ‌خانم سروری تلفن:2-44416901 (داخلی: 1049‌)
کارشناس اداره هماهنگی امور تدوین‌‌: ‌خانم طباطبایی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1046)
  حراست
رییس  اداره حراست: ‌ آقای خالویی تلفن:2-44416901 (داخلی: ‌1385‌)
کارشناس اداره حراست : ‌ خانم طهماسبی تلفن:2-44416901 (داخلی: ‌1384)
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: ‌ خانم تقی زاده تلفن:2-44416901 (داخلی: ‌1063‌)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم مرادی تلفن:2-44416901 (‌داخلی: 1066)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم قاضی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1067)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: خانم یارمحمدی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1065)
کارشناس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: آقای دهقانی تلفن:2-44416901 (داخلی: 1021)
                                                                                                                    
 
 
1