منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
ایکون چپ
جستجو
درباره اداره کل
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
منو
منو
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
اداره کل استاندارد استان تهران


                                                                                        

 تهران با وسعتی حدود 2/1 درصد مساحت کشور ، ١٧ درصد جمعیت و حدود ٢٥ درصد تولیدات ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است . در بخشهای تولیدی صنعت و ساختمان نیز استان تهران به ترتیب با ٣٧ و ٢٧ درصد بخش قابل توجهی از تولید و سرمایه گذاری کشور را در خود گنجانده است . ضمن آنکه۷ /۲۰ درصد از واحد های تولیدی تحت پوشش سازمان ملی استاندارد ایران در استان تهران واقع می باشد . قابل ذکر است٢/١٧ درصداز مجموع پروانه های کاربرد علامت استاندارد معتبر در ایران از این اداره کل صادر گردیده است . اداره کل استاندارد  استان تهران یکی از ادارات استانی سازمان ملی استاندارد  ایران می باشد که از سال ۱۳۳۹ به نام اداره استاندارد استان مرکز تأسیس و در زمینه اجرای مقررات استاندارد اجباری کالاهای صادراتی شروع به کار نموده . در سال ١٣٤٤ اداره انگ فلزات گرانبها نیز در تهران ایجاد شد . در سال ١٣٥١ با تصویب و اجرای نمودار سازمانی جدید سازمان ملی استاندارد ایران ، مدیریت استاندارد منطقه مرکز ایجاد گردید و ادارات اجرای استاندارد مرکز و انگ فلزات گرانبها به همراه اداره اوزان ومقیاسها و آزمایشگاه واردات مرکز زیر نظر مدیریت استاندارد منطقه مرکز قرار گرفت .1