منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
ایکون چپ
جستجو
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
معرفی مدیرکل
منو
منو
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود

      
    
  محمودرضا طاهری

سمت فعلی: مدیر کل اداره استاندارد استان تهران
سابقه کاری: بیست و چهار سال 
مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی برق (قدرت) - فوق لیسانس مهندسی صنایع (مدیریتسیستم وبهره وری) دکتری مدیریت کسب و کار(DBA)

سوابق کاری :
1- معاون مدیر تشکیلات و بودجه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (کرج 80-78).
2- نماینده مدیریت در امر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در استاندارد خراسان (82-81).
3- ارزیاب رسمی موسسه استاندارد در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار (از83 تا کنون).
4- کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تاسیسات برقی ساختمانی (از88 تاکنون)
5
مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی  ( از 87 تا کنون)
6- معاون فنی و اجرایی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی (82تا91)
 
7- مدیرگروه مهندسی صنایع سازمان مدیریت صنعتی شرق
  کشور(از84 تاکنون)
8- عضو کمیته تجدید نظرتخلفات اداری سازمان ملی استاندارد (از94 تا کنون)
9- مدیر کل استاندارد استان قزوین(از91 تا 96)
سوابق آموزشی :
مدرس تاییدصلاحیت شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی درزمینه تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
  
مدرس تاییدصلاحیت شده اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی درزمینه
  استانداردهای برقی و الکترونیکی - سیستمهای کیفیت کنترل کیفیت کنترل پروژه- مدیریت برنامه ریزی تولید مدیریت عمومی و مدیریت استراتژیک -مدیر گروه مهندسی صنایع و بهره وری و مدرس مرکز آموزشی مدیریت صنعتی شرق کشور.
امورتحقیقاتی وپژوهشی :
تالیف وترجمه 21 مورد مقاله تخصصی درزمینه های برق و الکترونیک و سیستمهای کیفیت
 .
چاپ بیش از 15 مورد مقاله
  درمجلات وروزنامه های داخلی .
دبیرتدوین بیش از 23 استاندارد ملی
  برق و الکترونیک وعضویت درتدوین بیش از 30 مورد استاندارد ملی.
انجام بیش از 18 مورد طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف به عنوان مسئول پروژه وهمکار
.
مدیر پروژه طرح
TQM دراداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی.
آموزشهای گذرانده شده :
 
شرکت دربیش از 60 دوره آموزشی داخلی وخارجی
  به  میزان  2058 ساعت  درموضوعات برق و الکترونیک
-
  سیستمهای کیفیت تحول اداری -دوره های کوتاه مدت مدیریت -استانداردسازی- برنامه ریزی استراتژیک سیستم نظام پیشنهادها - ارزیابی انطباق و نظام تاییدصلاحیت ایران .
-
  ممیزی و سر ممیزی استاندارد 9001 1400122000  - ISO  
 


 
1