دسترسي سريع

نقشه سايت
پورتال سازمان استاندارد
نقشه سایت
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
صفحه اصلی
خدمات الکترونیکی و سامانه ها
خدمات الکترونیکی
جزئیات و شناسنامه خدمات
بیانیه توافق سطح خدمت
سامانه های الکترونیکی سطح وب
ارتباط با ما
تعیین وقت ملاقات
پست الکترونیکی آدرس و تلفن
پرسش و پاسخ
تماس با ما
مسئولین واحدها
منو
ساختار اداره کل
معرفی اداره کل
قوانین و مقررات
درباره مدیر کل
درباره سازمان استاندارد
چارت سازمانی
ساختار
شرح وظایف
واحدها
منشوراخلاقی
ادارات کل استان ها
درباره تهران
خدمات و فعالیت های اداره کل
سامانه نظارت بر وسایل تفریحی
سامانه مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاس
سامانه بازرسی آسانسور
استعلام پروانه کاربرد علامت استاندارد
استانداردهای معیار مصرف انرژی
تعرفه و مجوز کارمزد صدور و تمدید پروانه
نمونه گواهی صادر شده
واحدهای مرتبط
صادرات و واردات
قوانین و مقررات صادرات و واردات
سامانه صادرات و واردات
سامانه آموزش کارکنان
جستوگر استانداردهای ملی
آمار و اطلاعات
سامانه جامع نظارت بر اجرای استاندارد
واحدهای تحت پوشش
مدیران کنترل کیفیت نمونه دارای اعتبار
فرآیندها و نمودارهای گردش کار
مناقصه و مزایده
ثبت نام در تارنما
تالار بحث و گفتگو
استعلام پروانه
استعلام وضعیت پروانه کاربرد علامت استاندارد
استعلام گواهی ایمنی آسانسور
استعلام گواهی تجهیزات شهربازی
استعلام مصنوعات طلا یا کدساخت