سه شنبه 29 مرداد 1398   19:01:17
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 28 مرداد 1398 17:46:50

برنامه حضور کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل  استاندارد تهران
 
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
فرناز فرشاد محمدرضا فضعلیزاده عبدالوهاب محمودی احسان جعفر تاش سیاوش تقوایی
مهرداد احمدی زهرا عبیری احسان معزی مریم امینی میثم سلامت
صادق موسوی مریم امینی فرناز فرشاد نیما دانشمند  احسان معزی
سیاوش تقوایی  احسان جعفرتاش افسانه حقوقی فرد محسن گودرزی  عفاف بمان
عبدالوهاب محمودی میثم سلامت علیرضا کریمی مهرداداحمدی علی کریمی
نیما دانشمند عفاف بمان آزاده امیری صادق موسوی سحر ابراهیمی
محسن گودرزی طاهره مجتهد محسن سلطانی طاهره مجتهد علی قاضی
محسن سلطانی مجید مسعودنیا رامونا مسعود مجید مسعود نیا مانیا فرزان
آزاده امیری ویدا عیشی رضایی سحر ابراهیمی نرگس نجف زاده
علی  کریمی مانیا فرزان سهیل فلاح زاد زهرا عبیری
رامونا مسعود حسن فرح بخش مانیا فرزان ویدا عیشی رضایی
نرگس نجف زاده سید سجاد سید صالحی* محمداصغر پور موحدی حسن فرح بخش
سهیل فلاح زاد سید سجاد سید صالحی* محمداصغر پور موحدی
علی قاضی   حسن زمانی سیفی کار محمد حسین پور
علیرضاکریمی  حسن زمانی سیفی کار
افسانه حقوقی فرد
مانیا فرزان
حسن فرح بخش
محمد حسین پور
* روز تحویل نمونه در اداره اوزان نیز روزهای یکشنبه و دوشنبه می باشد.
. شایان ذکر است ساعات حضور کارشناسان ممکن است بنا به دلایل غیر مترقبه تغییر یابد
بيشتر
.