يكشنبه 11 خرداد 1399   05:27:21
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 10 خرداد 1399 15:22:29
بيشتر
 

دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکت های بازرسی

دستورالعمل نحوه فعالیت رابط تدوین استاندارد 

دستورالعمل انتخاب دبیر نمونه تدوین استانداردهای ملی

دستورالعمل انتخاب کمیته های فنی متناظر نمونه

دستورالعمل تایید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیشنویس استانداردهای ملی ایران

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا

دستورالعمل صدور تایید ایمنی آسانسورهای برقی

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصول کشاورزی

دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصول کشاورزی ( ادامه به شماره مدرک 227/134/د )


دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حلال

دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای داخل

دستورالعمل صدور گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودروهای داخل ( ادامه به شماره مدرک 225/131/د )

دستورالعمل نمونه برداری

روش اجرایی انتخاب افراد حقیقی و حقوقی نمونه

روش اجرایی انتخاب و نظارت برعملکرد بازرسین افتخاری

 روش اجرایی ثبت خوداظهاری محصول


روش اجرایی صدور، تمدید، تجدید، تعلیق، ابطال و صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی

روش اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران

.