چهارشنبه 7 خرداد 1399   19:21:11
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 7 خرداد 1399 14:28:04
بيشتر
         شماره تلفن:1517
 
خدمت کارشناس مسئولیت شماره داخلی
تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استاندارد بین المللی خانم طباطبایی کارشناس اداره تدوین استاندارد 1046
تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی
 
آقای زحمتکش رییس اداره تایید صلاحیت 1279
خانم حسنی کارشناس تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار 1263
خانم عزیز خانی کارشناس تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت 1050
خانم کامیاب رییس اداره آموزش و ترویج استاندارد 1052
خانم کریمی رییس اداره امور آزمایشگاه ها 1278
 
نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
 
آقای زمانی رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد 2009
خانم قنبری مسئول دبیرخانه نظارت بر اجرای استاندارد 2002
آقای دانشمند کارشناس خودرو و نیرو محرکه 2042
آقای مسعودنیا کارشناس نساجی و چرم 2032
خانم غلامی کارشناس تاییدیه آسانسور 1396
آقای دانشمند کارشناس مکانیک و فلزشناسی 2042
خانم حقوقی فرد کارشناس ساختمانی و معدنی 
مسئول طرح طاها
2029
خانم امینی کارشناس برق و الکترونیک 2007
آقای علیرضا کریمی کارشناس شیمیایی 2011
آقای علی کریمی کارشناس غذایی و کشاورزی 2052
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی خانم عادل زاده رییس اداره صادرات و واردات 1057
آقای مشکین فام کارشناس صادرات و واردات 1055
رزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی خانم فرزان رییس اداره اوزان و مقیاس ها 1388
.