دوشنبه 12 خرداد 1399   23:29:56
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 12 خرداد 1399 13:32:07
بيشتر
 
10031455100                                                                        تدوین استاندارد ملی

 
 
شرح زیرخدمت 
شناسه زیرخدمت : 10031455100
عنوان زیرخدمت : تدوین استاندارد ملی
شرح زیرخدمت :
1- کلیه خدمات این بخش به غیر از تشکیل جلسات و کمیسیون های فنی تدوین استاندارد که می تواند به دو صورت الکترونیکی و حضوری صورت پذیرد.
2- پیشنهاد تدوین استاندارد می بایست بر اساس منابع و مراجع بین المللی معتبر و مورد تایید سازمان ملی استاندارد و در سامانه تدوین  به آدرس    Ison.isiri.gov.ir   صورت پذیرد پس از تایید تدوین استاندارد در کمیته برنامه ریزی و ارجاع تدوین به کارشناس پیشنهاد دهنده در سامانه و قرارداد با کارشناس تدوین ، تدوین استاندارد با تشکیل کمیسیون های تخصصی ادامه پیدا می کند. پس از تایید در کمیسیون نهایی و ارجاع این تدوین به کمیته ملی و تایید در کمیته ملی با حضور ذینفعان شماره ملی برای استاندارد صادر می گردد. پس از آن ، کارشناس استاندارد نسبت به قرار دادن استاندارد در سایت سازمان استاندارد به نشانی Isiri.gov.ir اقدام می نماید.
ذینفعان :
واحدهای تولیدی و صنعتی ، واحدهای ارائه کننده خدمات ، صاحبان صنایع دارای پروانه بهره برداری محصول یا ارائه کننده خدمات و در مجموع کلیه کارشناسان تدوین استاندارد که در کیفیت محصول یا خدمات مورد استفاده منتفع می گردد.
آدرس سامانه :
سامانه جامع تدوین استاندارد به آدرس Ison.isiri.gov.ir   جهت ثبت پیشنهاد تدوین استاندارد ملی توسط کارشناسان تایید صلاحیت شده سازمان استاندارد و جهت تدوین استاندارد قابل استفاده می باشد.

 
مسئول ارائه خدمت
ردیف
 
پست سازمانی
 
مسئول ارائه تلفن تماس
  021-44416901
1 کارشناس تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی خانم  طباطبایی
 
داخلی: 1046

 
 مستندات مورد نیاز
 
قوانین و مقررات
 
سوالات متداول
 
مدت زمان انجام خدمت:
 
هزینه های مورد نیاز برای  دریافت خدمت: بدون هزینه
 
نمودار و مراحل گردش کار
 
نظر سنجی
 
ثبت شکایت
 
 
10011455101                                                      مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی

 
 
شرح زیرخدمت 
شناسه زیرخدمت : 10011455101
عنوان زیرخدمت : مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی (  CODEX,IEC,ISO,OIML)
شرح زیرخدمت :
1-
سازمان ملی استاندارد با مشارکت در کمیته های متناظر  ISO ، IEC ، Codex و OIML نسبت به تعیین دبیر، رئیس و نایب رئیس با برگزاری جلسات جهت هر کدام از زیرگروه ها ی کاری سازمان های استاندارد بین المللی اقدام خواهد کرد . کلیه خدمات این بخش به صورت الکترونیکی در سامانه tehran.isiri.gov.ir انجام می پذیرد.
2-
کلیه ذینفعان در امر تدوین استانداردهای بین المللی می توانند با عضویت‌ در سامانه و با مراجعه به دبیران محترم این کمیته های متناظر نسبت به ارائه پیشنهاد تدوین یا مشارکت در تدوین و اظهار نظر در مورد استانداردهای بین المللی مرتبط با کمیته فنی مربوطه در سامانه فوق اقدام نمایند.
 3-
اظهارنظر و پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی می بایست توسط دبیر محترم کمیته فنی متناظر به صورت الکترونیکی اخذ و به اعضا کمیته متناظرارجاع گردد و پس از اخذ کلیه نظرات و جمع آوری آن به سازمان بین المللی استاندارد مربوطه در سامانه ارجاع شود تا در مجموع پس از جمع آوری کلیه نظرات نسبت به تدوین استاندارد بین المللی اقدام صورت‌پذیرد .
ذینفعان :
کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی یا واحدهای ارائه کننده خدمات ، صاحبان صنایع دارای پروانه بهره برداری محصول یا ارائه کننده خدمات و همچنین کارشناسان تدوین استانداردهای بین المللی
 آدرس سامانه :
کلیه خدمات این بخش به صورت الکترونیکی در سامانه
 tehran.isiri.gov.ir انجام می پذیرد.
 

 
مسئول ارائه خدمت
ردیف پست سازمانی مسئول ارائه تلفن تماس
021-44416901
1 کارشناس تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی خانم  طباطبایی
 
داخلی: 1046

 
مستندات مورد نیاز
 
قوانین و مقررات
 
سوالات متداول
 
مدت زمان انجام خدمت:
 
هزینه های مورد نیاز برای  دریافت خدمت: بدون هزینه
 
نمودار و مراحل گردش کار
 
نظر سنجی
 
ثبت شکایت
 
 
10031455102                                                          صدور پروانه کارشناسی استاندارد 

 
 
شرح زیرخدمت 
شناسه زیرخدمت : 10031455102
عنوان زیرخدمت : صدور پروانه کارشناسی استاندارد
شرح زیرخدمت :
سازمان ملی استاندارد پس از اخذ مدارک و سوابق لازم در بحث آشنایی با محصولات و خدمات ارائه شده در صنعت خاص نسبت به صدور پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی و حقوقی اقدام می نمایید .
کارشناسان، اساتید دانشگاه ، کارشناسان خبره و بازنشستگان استاندارد و شرکت های حقوقی می توانند با ثبت مدارک و سوابق تحصیلی ، آموزشی و کاری خود در سامانه  karshenasan.isiri.gov.ir  نسبت به درخواست صدور پروانه کارشناسی اقدام نمایند.
پس از بررسی مدارک آپلود شده کارشناس مربوطه نسبت به صدور پروانه کارشناسی به صورت سیستمی اقدام می نماید و پروانه صادر شده را در اختیار متقاضی قرار می دهد.
کلیه مراحل فوق اعم از ثبت درخواست ، بررسی و آپلود مدارک در سامانه جامع تدوین استاندارد صورت می پذیرد .
ذینفعان :
کلیه کارشناسان کنترل کیفیت در تدوین استانداردهای ملی، اساتید دانشگاه ها و کارشناسان ، بازنشستگان سازمان استاندارد و شرکت های تدوین استاندارد حقوقی

آدرس سامانه :  karshenasan.isiri.gov.ir

 
 
مسئول ارائه خدمت
ردیف پست سازمانی
 
مسئول ارائه تلفن تماس
44416901 -021
1
کارشناس تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی خانم  عسگرپناه
 
داخلی: 1062

مستندات مورد نیاز
 
قوانین و مقررات
 
سوالات متداول
 
مدت زمان انجام خدمت:
 
هزینه های مورد نیاز برای  دریافت خدمت: بدون هزینه
 
نمودار و مراحل گردش کار
 
نظر سنجی
 
ثبت شکایت

پیشنهادات و انتقادات
 
 
.