سه شنبه 29 مرداد 1398   19:07:42
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 28 مرداد 1398 17:46:50

سامانه آدرس سامانه
سامانه جامع نظارت بر اجرای استاندارد        isom.isiri.gov.ir
سامانه جامع تدوین استاندارد ison.isiri.gov.ir
سامانه مدیریت بازرسی آسانسور lift.isiri.gov.ir
سامانه نظارت بر وسایل تفریحی isad.isiri.gov.ir
سامانه آموزشی مدیران کنترل کیفیت sqcedu.com
سامانه صادرات و واردات coc.isiri.gov.ir
مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها nmci.isiri.gov.ir
سامانه آموزش کارکنان  tr.isiri.gov.ir
سامانه مبارزه با قاچاق کالا eform.isiri.gov.ir
سامانه آموزش مجازی سازمان ملی استاندارد  st.irlms.ir
سامانه کدشناسایی مصنوعات طلا eform.isiri.gov.ir
سامانه سوخت سازمان ملی استاندارد  eform.isiri.gov.ir
سامانه ثبت مشخصات گواهی های بازرسی کالا eform.isiri.gov.ir
هوش تجاری سازمان (BI) bi.isiri.gov.ir
سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های CNG cng.isiri.gov.ir
سامانه نظارت بر فعالیت های واحدهای انرزی بر isom.isiri.gov.ir
سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت naci.isiri.gov.ir
بيشتر
.