يكشنبه 27 مرداد 1398   10:05:36
آخرين ويرايش سایت
يكشنبه 27 مرداد 1398 09:59:24

آزمایشگاه شیمی مجهز به انواع تجهیزات و دستگاههای مورد نیازجهت انجام آزمونهای شیمیایی بر روی انواع روغنها و شوینده ها و... مطابق با استاندارد، می باشد.


 
بيشتر
.