جمعه 15 فروردين 1399   09:22:19
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 14 فروردين 1399 20:14:56
بيشتر
آزمایشگاه شیمی مجهز به انواع تجهیزات و دستگاههای مورد نیازجهت انجام آزمونهای شیمیایی بر روی انواع روغنها و شوینده ها و... مطابق با استاندارد، می باشد.


 
.