دوشنبه 5 فروردين 1398   19:02:09
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 5 فروردين 1398 13:21:15

آزمایشگاه شیمی مجهز به انواع تجهیزات و دستگاههای مورد نیازجهت انجام آزمونهای شیمیایی بر روی انواع روغنها و شوینده ها و... مطابق با استاندارد، می باشد.


 
بيشتر
.