شنبه 10 خرداد 1399   21:33:24
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 10 خرداد 1399 15:22:29
بيشتر
آزمایشگاه شیمی مجهز به انواع تجهیزات و دستگاههای مورد نیازجهت انجام آزمونهای شیمیایی بر روی انواع روغنها و شوینده ها و... مطابق با استاندارد، می باشد.


 
.