دوشنبه 30 ارديبهشت 1398   05:53:37
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 00:02:50

آزمایشگاه شیمی مجهز به انواع تجهیزات و دستگاههای مورد نیازجهت انجام آزمونهای شیمیایی بر روی انواع روغنها و شوینده ها و... مطابق با استاندارد، می باشد.


 
بيشتر
.