دوشنبه 29 مهر 1398   09:28:31
آخرين ويرايش سایت
يكشنبه 28 مهر 1398 16:08:19

آزمایشگاه شیمی مجهز به انواع تجهیزات و دستگاههای مورد نیازجهت انجام آزمونهای شیمیایی بر روی انواع روغنها و شوینده ها و... مطابق با استاندارد، می باشد.


 
بيشتر
.