سه شنبه 21 آبان 1398   14:58:45
آخرين ويرايش سایت
سه شنبه 21 آبان 1398 14:06:39

 

ساختمان شماره یک:  تهران، پونک، بلوار سردار جنگل، انتهای خیابان بهار غربی، میدان استاندارد، ساختمان استاندارد، کدپستی 1476845711

ساختمان شماره دو:   تهران، پونک، بلوار سردار جنگل، کوچه شهید مرادی ( قدس شرقی سابق) ،پلاک 29، کد پستی 1476757953
 
ساختمان شماره یک: تلفن :44466701 , 44466771 , 44427927

ساختمان شماره دو : تلفن: 44464341 , 44464340

 
  شماره تلفن چهار رقمی: ( خط خدماتی 1517 قابل شماره گیری در استان تهران)

 آدرس پست الکترونیکی: tehran@isiri.gov.ir
 

.