دوشنبه 29 مهر 1398   06:25:03
آخرين ويرايش سایت
يكشنبه 28 مهر 1398 16:08:19

معرفی مدیرکل

 

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: عباسرستمی

نوع مسئولیت: مدیر کل استاندارد استان سمنان

نشانی: سمنان بلوار علم و صنعت – میدان استاندارد

مدرک تحصیلی
1-کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
2-کارشناس مهندسی مکانیک(ماشینهای کشاورزی)
3-کاردانی برق قدرت
سوابق مدیریتی
1-رئیس سازمان صنایع و معادن استان سمنان
2-رئیس اداره صنایع و معادن شهرستان شاهرود
3-رئیس اداره صنایع و معادن شهرستان دامغان
مقالات ارائه شده
1- نقش کارآفرینی و مدیریت دانش در توسعه صنعتی در همایش ملی توسعه سمنان
سوابق علمی و پژوهشی
1- تدریس در موسسات علمی
2-برگزاری سمینارهای تخصصی
3- گذراندن بیش از 1500 ساعت آموزش مرتبط

بيشتر
.