دوشنبه 30 ارديبهشت 1398   05:29:44
آخرين ويرايش سایت
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 00:02:50

درحال حاضرمناقصه و مزایده ای مطرح نمی باشد .
کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


سامانه تدارکات الکترونیک دولت

        

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 
بيشتر
.