سه‌شنبه 1 بهمن 1398   15:26:53
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
سه‌شنبه 1 بهمن 1398 14:57:37

درحال حاضرمناقصه و مزایده ای مطرح نمی باشد .
کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


سامانه تدارکات الکترونیک دولت

        

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 
بيشتر
.