سه‌شنبه 1 بهمن 1398   16:06:52
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
سه‌شنبه 1 بهمن 1398 15:50:55

مناقصه ها و مزایده ها

کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) موجود می باشد.

 

                   


آگهی استعلام قیمت  بیمه خودرو و بیمه آتش سوزی ساختمان های اداره کل استاندارد فارس 1397

آگهي استعلام قيمت بازرسي از مراكز عرضه در سطح استان فارس 1397
آگهي استعلام قيمت به منظورانجام بيمه تكميلي كاركنان اداره كل استاندارد 1397

آگهي استعلام قيمت به منظور تعميرات ساختمان نمايندگي استاندارد لارستان 1397

آگهي استعلام قيمت مودم 1397

 آگهي استعلام دستگاه حضورو غياب 1397
آگهي استعلام آنتي ويروس 1397

آگهي هاي استعلام جديد 1397

********************

آگهي استعلام قيمت تامين خودرو سواري اداره كل استاندارد فارس 1398

آگهي استعلام قيمت تامين نيروي انساني اداره كل استاندارد فارس 1398

آگهي استعلام قيمت قطعات كامپيوتري اداره كل استاندارد فارس 1398

آگهي استعلام قيمت دستگاه ضبط تصوير  32 كانال استاندارد فارس 1398

آگهی استعلام تامین نیروی خدماتی اداره كل استاندارد فارس 1398

 آگهي استعلام خريد كامپيوتر اداره كل استاندارد فارس 1398

آگهي استعلام خريد كامپيوتر اداره كل استاندارد فارس 1398


آگهي استعلام قيمت كنداكتومتر اداره كل استاندارد فارس 1398

آگهي خريد تجهيزات آزمايشگاه بتن و آجر اداره كل استاندارد فارس  1398

آگهي خريد سوئيچ و  دوربين هاي امنيتي اداره كل استاندارد فارس  1398

آگهي بازرسي از مراكز عرضه استان فارس 1398

آگهي استعلام قيمت بيمه خودرو و ساختمانهاي اداره استاندارد فارس 1398
.