سه‌شنبه 1 بهمن 1398   16:17:35
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
سه‌شنبه 1 بهمن 1398 15:50:55

خدمات الکترونیکی   
                                                                                                      
راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:

راهنمای واحدهای تولیدی      درخواست صدور پروانه واحدهای تولیدی       راهنمای فرآیند حلال


ذی نفعان:

واحدهای تولیدی
، آزمایشگاه های‌همکار، شرکت های بازرسی، مدیران کنترل کیفیت


 
     


راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:
اموال تملیکی                  تعیین ماهیت               فرآیند ثبت برند/کالا
 

ذی نفعان:

اداره اموال تملیکی ،آزمایشگاه های‌همکار ، شرکت‌های بازرسی ،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، صاحبان کالاهای صادراتی و وارداتی یا نماینده های آنها،  واردکنندگان ، صادرکنندگان ، تولید کنندگان داخل ،           راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:
    

 


راهنمای ثبت نام در سامانه و تکمیل فرم ها

ذی نفعان:

شرکت های بازرسی ،آزمایشگاه های‌همکار جاده ای، طبیعی، صاحبان باسکول های جایگاه ارائه گاز ،مایع اندازه شناسی، جایگاه ارائه سوخت تولید کنندگان وسائل

 

 

راهنمای ثبت نام در سامانه و تکمیل فرم ها

 


ذی نفعان:

شرکت های بازرسی در زمینه جوش در زمینه کالیبراسیون ، شرکت های گواهی دهنده، آزمایشگاه های‌همکار، شرکت های بازرسی
 
   
   

 
.